Conferences
Научни скупови
7. НИС олимпијада из руског језика
10.04.2019.
БГ ПРАКСА 2019
16.04.2019.
Студијски профил Библиотекарство и информатика са страним језиком
19.04.2019.
Predavanja profesora sa Segedinskog univerziteta
09.04.2019.
Предавање проф. Миклоша Лацковича
15.04.2019.
Предавање проф. Јасне Стојановић у Будимпешти
16.04.2019.
2019 © Универзитет у Београду, Филолошки факултет