Језик, књижевност, култура

Студијски програм Језик, књижевност, култура посвећен је изучавању страних филологија, књижевности и култура, као и опште књижавности са теоријом књижевности, опште лингвистике, библиотекарства и информатике. Он укључује следеће студијске профиле:


У оквиру овог студијског програма могу се изучавати (у двогодишњем, трогодишњем или четворогодишњем трајању, зависно од језика о коме је реч) још и:

  • белоруски језик
  • каталонски језик
  • корејски језик
  • македонски језик
  • персијски језик
  • португалски језик
  • словеначки језик

Успешним окончањем студија на једном од студијских профила програма Језик, књижевност, култура студент стиче звање дипломирани професор језика и књижевности.